نكات مهم در سفارش و بازرسي پيچ و مهره

نكات مهم در سفارش و بازرسي پيچ و مهره و اتصالات
درخواست يا سفارش كالا    پیچ ومهره کیمیا صنعت  :02155377093
پيچ، مهره، واشر و يا هر نوع قطعه اي كه طبق يك استاندارد داخلي يا بين المللي مورد بازرسي و بررسي قرارد مي گيرد.

داراي سه مشخصه اصلي و چند مشخصه فرعي است .

كه در درخواست اوليه كارفرما بايد لحاظ شود كه در ذيل به بيان آنها پرداخته مي شود:
الف) مشخصه هاي استاندارد اصلي هر نوع پيچ، مهره، واشر و اقلام قيد و بستي (كه داراي رزوه باشد يا نباشد.

) بطور كلي بايد بر اساس سه مورد اصلي ذيل سفارش داده شوند:

– استاندارد متريالي- مواد اوليه
– استاندارد ابعادي145x145-PICH-ALEN-MAGHZIII
– استاندارد رزوه
ب) در هنگام سفارش بايد همچنين اطلاعات تكميلي (فرعي) ديگري نيز از طرف كارفرما در درخواست ذكر گردند كه اين موارد شامل:
– نوع پوشش مورد نياز (با توجه با محيط كاركرد)
– نوع بسته بندي
– نوع مواد اوليه اي كه بايد براي توليد استفاده شوند
– الزامات خاص از قبيل نوع روش توليد (فورج سرد يا گرم)
و …. مي باشد.

نكات مهم در سفارش و بازرسي پيچ و مهره
بنابر اين يك درخواست توليد يا سفارش ساخت و يا استعلام قيمت بايد به نكات ذيل توجه نمود .

تا در بازرسي نهايي مشكلي بوجود نيايد.
در هنگام بازرسي نيز هر كدام از موارد اصلي و فرعي با توجه به ITP بازرسي مدارك و مستندات ارائه شده توسط توليد كننده يا تأمين كننده مورد ارزيابي قرار گرفته و با موارد مذكور در درخواست اوليه مقايسه ميشوند.

با توجه به تمامی موارد فوق و بسیاری امتیازات دیگر تنها نکته ای که وجود دارد.

، سفارش صحیح، تأمین محصول با کیفیت از سوی تولید کننده و همچنین تحویلی گیری صحیح و اجرای صحیح است.
مواردی وجود داشته است.

که کارفرمایان محترم بدون درنظر گرفتن این موارد پیچ و مهره های سازه را خریداری نموده اند.

و هنگام نصب یا پس از اجرا متوجه شده اند از لحاظ استانداردهای متریالی، ابعادی، گرید محصولات و یا پوشش آنها نکاتی را رعایت ننموده اند.

که باعث ایجاد اشکالات بسیار شدید در سازه شده است.

، لذا از کلیه کارفرمایان، سازندگان، پیمانکاران و خریداران محترم خواهشمند است.

جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی حتماً با واحد فنی تولید کننده و تأمین کننده پیچ و مهره کلیه مشخصات طراحی را مطرح نمایند تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.