کاربرد فلنج

فلنج
کاربرد فلنج
فلنج فولادی دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. وجود این گردن باعث تقویت تحمل فلنج میگردد. این نوع فلنج برای تحمل فشارهای بالا و دماهای زیر صفر و همچنین بارهای نوسانی و ارتعاشی مناسب است. جهت اتصال به اتصالات جوشی یا نازل های تجهیزات و مخازن در دو نوع معمولی و بلند ساخته می شود. به علت ضخامت کافی در جاهائی که دما زیاد و تنش های برشی، فشاری و ارتعاشی وجود دارد بکار می روند. فلنج فولادی در انتها دارای گردن بوده و مشخصات آن در قسمت انتهای گردن با مشخصات لوله به آن جوش می شود یکسان است (از لحاظ قطر و ضخامت). این نوع فلنج دارای یک قسمت مخروطی (Tapered Hub) می باشد که ضخامت آن رفته رفته تا محل جوش لب به لب (Butt weld) با لوله کم می شود و این قسمت مخروطی باعث تقویت فلنج شده و در موقع عملیات نظیر تنش زدایی و امتحان جوش با اشعه ایکس و یا گاما صفحه فلنج را از قسمت گرم شده دور نگه می دارد. فلنج فولادی برای فشارهای بالا و دماهای زیر صفر و یا بسیار زیاد کاربرد دارد و برای تمام سرویس ها تا کلاس ۲۵۰۰ قابل استفاده است و بطور کلی نصب این نوع فلنج دارای کم ترین هزینه است و برای مکان هایی که تنش ضربه ای ، ارتعاشی و برشی زیاد است توصیه می گردد.
فلنج چیست؟
فلنج ها يكي از اتصال دهنده هاي لوله ها ، شير آلات ودستگاهها به يكديگر مي باشد. فلنج بصورت قطعه ديسكي شكل بوده كه هميشه بصورت جفت به كمك پيچ ومهره دو قطعه را به يكديگر متصل مي سازدوبه آساني باز شده وبراي فشارهاي كم وبالا مناسب مي باشد. آب بندي بين دو فلنج توسط لاي(Gasket) كه در بين آنها قرار داده مي شود انجام ميگيرد .جنس فلنجها از فولاد وآلياژهاي ان ويا از چدن وساير مواد ساخته مي شود.
انواع فلنج
-فلنج با سطح ساده (FLAT FACE) : در اين نوع از فلنجها سطح يك فلنج كه بايد در مقابل سطح فلنج ديگر قرار گيرد صاف مي باشد . معمولا فلنجهاي چدني و يا فولادي كه در فشارهاي كم كاربرد دارند از اين نوع ساخته مي شوند. 2- فلنج با سطح برجسته (Raised face) : در اين نوع فلنجها سطح فلنج كه درمقابل فلنج ديگر قرارگرفته و برفلنج پلی اتیلن روي آن لايي قرار داده مي شود نسبت به سطح كلي فلنج برجسته تر ساخته مي شود . بر اساس استاندارد مقدار برجستگي درتمام اندازه ها براي كلاسهاي 150و 300 برابر 1.6 mm وكلاسهاي بالاتر برابر 6.4 mm مي باشد. در قسمت برجستگي ممكن است سطح كاملا صيقلي (smooth finish) و يا داراي شيار (serrated finish) باشد واين شيارها يابصورت هم مركز ويا حلزوني مي باشد كه روش ساخت آن در استاندارد (mss-sp-6) مشخص گرديده است (معمولا عمق شيارها 0.4mm وفاصله آن از هم 0.8 mm مي باشد) 3-فلنج نر وماده (Male & Female) : صفحه اين نوع فلنجها كه بصورت جفت وجود دارد يكي داراي برامدگي (به ارتفاع 6.4mm ) و ديگري تو رفتگي (به عمق 5 mm) مي باشد. 4- فلنج با صفحه داراي زبانه و شياردار (Tongue & Groove facing) : اين نوع فلنج نيز بصورت جفت وجود دارد و همانند فلنج نر و ماده بوده با اين تفاوت كه قطر داخلي زبانه و شيار تا سوراخ فلنج (مسير جريان) ادامه ندارد و بنابراين لايي (gasket) را روي قطر داخلي و خارجي خود نگه مي دارد و همين باعث مي شود لايي (gasket) از خوردگي و فرسودگي محفوظ بماند. ساختمان زبانه و شيار مينيمم سطح لايي نوع مسطح را ايجاب مي كند و بنابراين تحت فشار پيچها كمترين بار و ماكزيمم راندمان اتصالي (joint efficiency) ممكنه براي لائيهاي مسطح را خواهد داشت. دراين نوع اتصال ميزان برامدگي زبانه 6.4mm و ميزان عمق شيار برابر 5mm مي باشد.