پیچ و مهره آچاری

پیچ و مهره آچاری

پیچ شش گوش تمام رزوه

پیچ شش گوش تمام رزوه ( Hexagon Head Screw ) همانطور که از نام آن پیداست دارای سر شش گوش می باشد.

این فرم پیچ را پیچ آچاری نیز می نامند.
پیچ و مهره آچاری از پر مصرف ترین نوع پیچ درصنایع مختلف می باشد.

این نوع پیچ اصولا برای اتصال قطعاتی طراحی شده که دارای رزوه داخلی هستند.

با این وجود استفاده از مهره به همراه این پیچ در بسیاری از اتصالات دیده می شود.

اصولا پیچ شش گوش نیم رزوه ( Hexagon Head Bolt ) برای استفاده با مهره طراحی شده است.

استاندارد ابعادی پیچ شش گوش تمام رزوه

این پیچ طبق استاندارد آلمانی DIN 933 و استاندارد اروپایی EN 24017 و استاندارد جهانی ISO 2017 تولید می شود. مشخصات ابعادی و تلرانسهای ابعادی در این استانداردها مشخص شده است. واحد اندازه گیری میلی متر می باشد.

استاندارد رزوه های پیچ آچاری تمام رزوه

رزوه این پیچ طبق استاندارد جهانی ISO 261 و یا استاندارد آلمانی DIN 13 تولید می شود.

زاویه رزه 60 درجه می باشد. گام رزوه ها در این استاندارد بر سه بخش تقسیم شده است.

رزوه های متریک درشت (Coarse Metric Thread)
رزوه های متریک ریز ( Fine Metric Thread)
رزوه های متریک خیلی ریز (Extra Fine Metric Thread)

گام پیش فرض برای رزوه ها، نوع درشت یا Coarse می باشد.

یعنی درصورتی که برای هر پیچی گام رزوه مشخص نشده باشد،

طبق استاندارد گام رزوه آن پیچ درشت تلقی می گردد.
نوع گام پیچ ها بر اساس گشتاور مورد نیاز و همچنین محل و شرایط مصرف مشخص می گردد.
هرگاه نیاز به اعمال گشتاور بیشتری باشد از گامهای ریز به جای گامهای درشت استفاده می شود.