پیچ ورشویی و آلمینیومی

::.توضیحات محصول.::

تولید و پخش پیچ ورشویی و آلمینیومی درسایز هایه 1/4*3/16 الی “4*3/16
الی 1/2*1/4 الی 4*1/4